• Onze aanpak

Credo

Ieder bedrijfsproject is een mogelijkheid om zijn identiteit sterker te maken

  • De identiteit van het bedrijf is een factor van samenhang. In de feiten zien we daarin een efficiënt, duurzaam werktuig, dat voor actieve samenhang zorgt.
  • De identiteit formuleren is een veelzeggende stap voor de leiders. Zo kunnen ze hun visie versterken en authentiek zijn in hun communicatie.
  • De identiteit wordt als leidraad en samenhangfactor in de ploegen gebruikt om het project te leiden.

Methode

Een aanpak in vier stappen met een sterk kader waar er geen plaats is voor toeval

Oriëntatie

Formulering van de bedrijfsidentiteit doorheen zijn geschiedenis en door de visie van de stichter en de management team.
Omzetten van de vraag in concrete en geplande doelstellingen.

Analyse en diagnose

Informatie verzameling, analyse en confrontatie met de vraag. Diagnose.
Hulp bij de besluitneming.

Ontwikkeling

Concrete voorbereiding van te implementeren acties. Budgettering en planning.

Implementatie

Directe interventie en begeleiding van de ploegen in de realisatie van de vooraf bepaalde acties.

Interventie wijzen

Expertise en maïeutique

  • De rol van de consulent is advies te geven over een bepaalde situatie: waar ligt het probleem, welke diagnose wordt gesteld en welke zijn de mogelijke oplossingen (wijze "expertise").
  • In bepaalde gevallen, is de moeilijkheid niet in verband met een zuiver technische vraag. Onze rol zal dan zijn het management te helpen de situatie zelf te begrijpen en hen te begeleiden in de ontwikkeling van hun visie (wijze "maïeutique*").
* De maëutique is de kunst van Socrates die door vragen te stellen de mens ertoe bracht in zichzelf zijn eigen waarheid te ontdekken.